ประชาสัมพันธ์สำหรับพนักงานบริการ

Table of Contents

เอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ: พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 สำหรับคนทำงานบริการ

พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 จะมีผลบังคับใช้เป็นสองวาระด้วยกัน:

 • วาระที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2022
 • วาระที่ 2 – 1 ธันวาคม 2023

ข้อมูลความเป็นมา: พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022

หลังจากที่คนทำงานบริการได้เรียกร้องและดำเนินการมานานหลายปี Vixen และ Scarlet Alliance ก็มีความยินดีที่มีการผ่านพระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2022 เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับใหม่คือการยอมรับว่างานบริการเป็นงานประเภทหนึ่งและร่างกายของเราก็เป็นงานของเรา รวมถึงมีเป้าหมายที่จะปฏิบัติกับธุรกิจงานบริการเหมือนกับธุรกิจอื่น ๆ ในรัฐวิกตอเรีย โดยใช้บรรทัดฐานของกฎหมายธุรกิจ ไม่ใช่การออกใบอนุญาตและการทำให้งานบริการเป็นความผิดทางอาญา เรามีสิทธิที่จะรู้สึกปลอดภัยในการทำงานและการที่กฎหมายยอมรับว่างานบริการเป็นงานประเภทหนึ่งก็เป็นก้าวแรกในการมีสุขภาพ ความปลอดภัยและสิทธิในสถานที่ทำงานที่ดี

ปัจจุบัน รัฐวิกตอเรียเป็นเขตอำนาจที่สามในประเทศออสเตรเลีย หลังจากรัฐนิวเซาท์เวลส์และนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ที่ยกเลิกกฎหมายออกใบอนุญาตและทำให้งานบริการเป็นความผิดทางอาญา แล้วนำรูปแบบการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการมาใช้

อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปเหล่านี้ยังไม่ได้ยกเลิกโทษทางอาญาของงานบริการโดยสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายฉบับนี้มีกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติรวมอยู่ ซึ่งยังคงกำหนดให้งานบริการตามท้องงถนนเป็นความผิดทางอาญาในบางสถานที่และบางช่วงเวลา คนทำงานบริการในรัฐวิกตอเรียได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ควรทอดทิ้งคนทำงานบริการ นอกจากนี้ Vixen และ Scarlet Alliance ก็จะยังคงต่อสู้เพื่อการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการอย่างสมบูรณ์เพื่อคนทำงานบริการทั้งหมด

มีสิ่งใดเปลี่ยนไปและเมื่อใด

พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์สำหรับธุรกิจงานบริการในรัฐวิกตอเรีย แต่จะส่งผลที่ต่างออกไปตามประเภทของคนทำงานบริการ จะมีการประกาศใช้กฎหมายเป็นสองวาระด้วยกัน: วาระแรกของการปฏิรูปจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2022 และการปฏิรูปครั้งหลังจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2023 ซึ่งจะมีการยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 ในที่สุด

การเปลี่ยนแปลงในวาระที่ 1 ต่อคนทำงานบริการ – ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2022

 • คนทำงานบริการที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) หรือโรคจากไวรัสที่ติดต่อทางเลือด (BBV) สามารถปฏิบัติงานได้ โดยไม่ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอีกต่อไป คนทำงานบริการที่ใช้ชีวิตและทำงาน อยู่กับเชื้อ HIV ก็จะไม่มีความผิดทางอาญาอีกต่อไป
 • คนทำงานบริการไม่จำเป็นต้องแสดงใบตรวจสุขภาพทางเพศและเข้ารับการตรวจ STI ภาคบังคับ สุดท้ายแล้วเราจะสามารถจัดการกับสุขภาพและความปลอดภัยทางเพศของเราเอง
 • การไม่ใช้ถุงยางอนามัยขณะปฏิบัติงาน จะไม่มีความผิดตามกฎหมายอีกต่อไป เราจะสามารถเลือกให้บริการได้จากการประเมินความเสี่ยงส่วนบุคคล
 • คนทำงานบริการอิสระและส่วนตัวไม่จำเป็นต้องมีหมายเลขประจำตัวตามพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ (SWA) เพื่อปฏิบัติงานอีกต่อไป และจะไม่มีหน่วยงานดังกล่าวอีกต่อไป
 • การโฆษณาจะเปลี่ยนแปลงไป: ทำให้คนทำงานบริการสามารถอธิบายถึงบริการและโฆษณาโดยใช้รูปเปลือยได้
 • พระราชบัญญัติโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน (EOA) ค.ศ. 2010 จะรวมลักษณะของ ‘อาชีพ การค้าหรืองาน’ ขึ้นใหม่และได้รับการคุ้มครอง ซึ่งหมายความว่าบุคคลหรือองค์กรจะไม่สามารถเลือกปฏิบัติกับบุคคลอื่น เนื่องจากงานที่พวกเขาทำ รวมถึงงานบริการด้วย
 • การยกเลิกมาตรา 62 ของ EOA หมายความว่าผู้ให้บริการที่พักอาศัย เช่น โรงแรมและห้องพักริมทาง ไม่สามารถเลือกปฏิบัติต่อคนทำงานบริการ โดยการขอให้พวกเขาออกไปหรือโทรเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากมีการทำงานบริการอย่างถูกกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงในวาระที่ 2 ต่อคนทำงานบริการ – ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2023

 • ระบบใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงอย่างสิ้นเชิง เมื่อมีการยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994
 • การเปลี่ยนแปลงการการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร – กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานจากที่บ้านและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ BLA – จะมีผลบังคับใช้ และจะทำให้งานของเราเหมือนกับธุรกิจอื่นๆ
 • จะมีการกำหนดมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจงานบริการ
 • จะมีการยกเลิกการควบคุมเฉพาะธุรกิจงานบริการสำหรับสถานบริการ บริษัทตัวแทนจัดให้บริการนอกสถานที่ และงานอิสระ/ส่วนตัว ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาวะ ค.ศ. 2008

ฉันต้องทราบอะไรหลังจากวันที่ 10 พฤษภาคม 2022

หลังจากวันที่ 10 พฤษภาคม พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ๆ หลายประการต่อคนทำงานบริการ ซึ่งก็หมายความว่าคนทำงานบริการบางรายจะสามารถควบคุมวิธีที่เราทำงาน โฆษณาบริการของเรา และดูแลสุขภาพทางเพศของเราได้มากขึ้น แต่การทำงานอิสระ/ส่วนตัวจากที่บ้าน (การรับลูกค้าที่สถานที่ของคนทำงานบริการ/ที่อยู่อาศัย) หรือการร่วมงานกับคนทำงานบริการอื่นมากกว่าหนึ่งรายจะยังคงผิดกฎหมายอยู่จนกว่าจะถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2023 (วาระที่ 2) สถานบริการจำเป็นต้องมีใบอนุญาตจนกว่าจะถึงวาระที่ 2 ดังนั้น คนทำงานบริการในสถานที่ที่ไม่มีใบอนุญาตก็อาจจะเสี่ยงที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้ หลังจากเดือนธันวาคม 2023 คนทำงานบริการตามท้องถนนจะยังคงมีความผิดทางอาญาในบางสถานที่และบางช่วงเวลา เราจะยังคงต่อสู้เพื่อปฏิรูปในเรื่องนี้ต่อไป 

 • การโฆษณา (การเปลี่ยนแปลงในวาระที่ 1)
 • สุขภาพทางเพศ (การเปลี่ยนแปลงในวาระที่ 1 และ 2)
 • การทำงานบริการตามท้องถนน (มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ยังคงมีความผิดทางอาญาอยู่)
 • การคุ้มครองการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ (การเปลี่ยนแปลงในวาระที่ 1)
 • การทำงานจากที่บ้าน/การรับลูกค้าที่สถานที่ของคนทำงานบริการ (การเปลี่ยนแปลงหลังจากวาระที่ 2)
 • งานในสถานบริการและร้านนวดที่ไม่มีใบอนุญาต (การเปลี่ยนแปลงหลังจากวาระที่ 2)

การโฆษณา

วาระแรกจะเป็นการยกเลิกกฎหมายต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ที่ครอบคลุมการโฆษณา ซึ่งก็หมายความว่าคนทำงานบริการจะไม่จำเป็นต้องขอหมายเลข SWA และไม่จำเป็นต้องระบุหมายเลข SWA ในโฆษณาอีกต่อไป นอกจากนี้ คนทำงานบริการจะยังสามารถอธิบายถึงบริการในโฆษณาได้: สิ่งที่เราให้บริการและไม่ให้บริการ รวมถึงอธิบายบริการเกี่ยวกับการนวดได้ด้วย นอกจากนี้ เราจะสามารถระบุถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นที่เราใช้ระหว่างการปฏิบัติงาน รวมถึงการลงภาพเปลือยในโฆษณาของเราได้ด้วย

สุขภาพทางเพศ

การตรวจสุขภาพทางเพศและใบตรวจสุขภาพ

หลังจากวันที่ 10 พฤษภาคม 2022 เป็นต้นไป คนทำงานบริการจะไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทางเพศทุก ๆ 3 เดือนอีกต่อไป และกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดให้เราต้องแสดงใบตรวจสุขภาพทางเพศให้แก่สถานที่ทำงานอีกด้วย เราจะมีอำนาจในการพิจารณาโดยปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับความถี่ในการเข้ารับการตรวจและวิธีจัดการสุขภาพทางเพศของเรา โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนทำงานบริการและการตรวจสุขภาพทางเพศได้ที่สรุปข้อมูลสำคัญ {ลิงก์คำถามที่พบบ่อยของ DH} หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Red Book ของ Scarlet Alliance

การใช้ถุงยางอนามัยและการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กฎหมายฉบับใหม่จะทำให้หลังจากวันที่ 10 พฤษภาคม 2022 เป็นต้นไป คนทำงานบริการที่ไม่ใช้ถุงยางขณะปฏิบัติงานจะไม่มีความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 แต่ทว่าจะยังคงมีความผิดอยู่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาวะ จนกว่าจะถึงเดือนธันวาคม 2023 หากเจ้าของธุรกิจ (รวมถึงคนทำงานบริการอิสระ/ส่วนตัว) ขัดขวางการใช้ถุงยาง ไม่จัดหาถุงยางให้ หรือไม่ดำเนินการตามสมควรเพื่อรับรองว่าคนทำงานและลูกค้าใช้ถุงยาง ถึงแม้ว่าจะมีการปฏิรูปในวาระที่สอง เจ้าของธุรกิจและคนทำงานก็จะยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการจัดสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยและลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด อย่างไรก็ดี คนทำงานบริการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศและผู้นำด้านการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกว่ามาโดยตลอด เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกว่าเป็นอย่างดี และยังมีความรู้ด้านการรับมือและจัดการกับสุขภาพทางเพศของเราเป็นอย่างดี เรามีอัตราการตรวจสุขภาพนอกจากที่รัฐบาลบังคับสูงมาโดยตลอด และมีอัตราการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคจากไวรัสที่ติดต่อทางเลือดต่ำเสมอมา โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนทำงานบริการ การใช้ถุงยางอนามัยและการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นได้ในเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ {นี้} หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Red Book ของ Scarlet Alliance

STI และ BBV 

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2022 เป็นต้นไป คนทำงานบริการที่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) หรือโรคจากไวรัสที่ติดต่อทางเลือด (BBV) เช่น HIV และปฏิบัติงานระหว่างติดเชื้อหรือมีเชื้อไวรัสจะไม่มีความผิดตามกฎหมายอีกต่อไป แผนการรักษาและการจัดการการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ควรกำหนดโดยคนทำงานบริการและแพทย์ เราสามารถจัดการกับสุขภาพทางเพศของเราและลดอันตรายที่เกิดกับตัวเราเองและลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดี โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนทำงานบริการและ STI และ BBV ได้ที่เอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ {ลิงก์คำถามที่พบบ่อยของ DH} หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Red Book ของ Scarlet Alliance

การทำงานบริการตามท้องถนน

ยังไม่มีการลดทอนโทษทางอาญาในการทำงานบริการตามท้องถนนอย่างสมบูรณ์ พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 ทำให้ชักชวนหรือเดินเตร็ดเตร่ในที่สาธารณะส่วนใหญ่ในรัฐวิกตอเรียไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป แต่หลังจากวันที่ 10 พฤษภาคม 2022 เป็นต้นไป ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดลหุโทษ ค.ศ. 1966 ทำให้คุณยังคงไม่สามารถทำงานอย่างถูกกฎหมายในหรือใกล้กับสถานที่สักการะ โรงเรียน สถานให้บริการแก่เด็ก สถาบันการศึกษาและสถานที่ที่ให้บริการดูแลเด็กในเวลาที่กำหนด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานบริการตามท้องถนนได้ในเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญเหล่านี้ {ลิงก์คำถามที่พบบ่อยของ DJCS} {ลิงก์คำถามที่พบบ่อยของ VIXEN SBSW}

วนัทกีําหนดมวีนัใดบา้ง

วนั ทกี ําหนด เชน่ วนั ครสิ ตม์ าส จะใชก้ บั สถานทสี กั การะทเี ฉลมิ ฉลองวนั หยดุ นัน เทา่ นัน วนั ทกี ําหนดคอื:

วนั ถอื ศลี ของชาวยวิ Yom Kippur
วนั ฮานุกกะห์ Hanukkah Ramadan Eid
วนั ครสิ ตม์ าสอฟี Christmas Eve วนั ครสิ ตม์ าส Christmas Day
วนั ศกุ รป์ ระเสรฐิ Good Friday
วนั เสารศ์ กั ดสิ ทิ ธิ Easter Saturday วนั อสี เตอร์ Easter Sunday

 • วนั  Orthodox Good Friday
 • วนั  Orthodox Easter Saturday
 • วนั  Orthodox Easter Sunday

● การทํางานทหี รอื ใกลก้ บั สถานทสี กั การะระหวา่ งเวลา 6:00 น. – 19:00 น. และไมว่ า่ เวลาใด กต็ ามในวนั ทกี ําหนด มคี วามผดิ ตามกฎหมาย

●  การทํางานทหี รอื ใกลก้ บั โรงเรยี นระหวา่ งเวลา 6:00 น. – 19:00 น. ในทกุ วนั มคี วามผดิ ตามกฎ หมาย

●  การทํางานทหี รอื ใกลก้ บั หน่วยงานสงเคราะหเ์ ด็กระหวา่ งเวลา 6:00 น. – 19:00 น. ในทกุ วนั มคี วามผดิ ตามกฎหมาย

● การทํางานทหี รอื ใกลก้ บั สถาบนั การศกึ ษาและดแู ลเด็กระหวา่ งเวลา 6:00 น. – 19:00 น. ในทกุ วนั มคี วามผดิ ตามกฎหมาย

บทลงโทษสําหรับการทํางานใกลก้ บั สถานทตี อ้ งหา้ ม

หากคณุ ถกู ปรับในทนั ที โดยปกตแิ ลว้ จะตอ้ งโทษปรับ 2 หน่วยโทษ ซงึ อยทู่ ี $363.48
หากคณุ ถกู กลา่ วหาวา่ ไดก้ ระทําความผดิ อาญา คา่ ปรับจะขนึ อยกู่ บั วา่ คณุ กระทําความผดิ ซาํ ในเรอื งเดมิ หรอื ไม่ ไมม่ คี วามชดั เจนวา่ สงิ ใดคอื ตวั กําหนดคา่ ปรับ เมอื เทยี บกบั ขอ้ กลา่ วหาวา่ ไดก้ ระทําความผดิ อาญา

● สําหรับความผดิ ครัง แรก โทษปรับจะอยทู่ ี 10 หน่วยโทษ ซงึ อยทู่ ี $1,817.40 หรอื ตอ้ งโทษจํา ค กุ 1 เ ด อื น
● สําหรับความผดิ ครัง ทสี อง โทษปรับจะอยทู่ ี 30 หน่วยโทษ ซงึ อยทู่ ี $5,452.20 หรอื ตอ้ งโทษจํา ค กุ 3 เ ด อื น
● สําหรับความผดิ ครัง ตอ่ ๆ มา โทษปรับจะอยทู่ ี 60 หน่วยโทษ ซงึ อยทู่ ี $10,904.40 หรอื ตอ้ งโทษจําคกุ 6 เดอื น

การป้องกันการเลือกปฏิบัติ

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2022 เป็นต้นมา ได้มีการคุ้มครองลักษณะของ ‘อาชีพ การค้าหรืองาน’ ขึ้นใหม่ซึ่งได้ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน ค.ศ. 2010 ซึ่งหมายความว่าบุคคลหรือองค์กรจะไม่สามารถเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอื่น เนื่องจากงานที่พวกเขาทำ รวมถึงงานบริการด้วย

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคมเป็นต้นไป ผู้ให้บริการที่พักอาศัย รวมถึงโรงแรมและห้องพักริมทาง ไม่สามารถเลือกปฏิบัติคนทำงานบริการ โดยการขอให้พวกเขาออกไปหรือโทรเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากมีการทำงานบริการอย่างถูกกฎหมาย

โปรดทราบว่าการทำงานจากที่บ้านเพียงคนเดียวหรือทำร่วมกับคนทำงานบริการรายอื่นจะยังคงมีความผิดทางอาญาจนถึงเดือนธันวาคม 2023

{แปะลิงก์คำถามที่พบบ่อยของ VEOHRC}

การทำงานบริการอิสระ/ส่วนตัว

น่าเสียดายที่คนทำงานบริการจะไม่สามารถทำงานจากที่บ้านได้อย่างถูกกฎหมายจนกว่าจะพ้นวันที่ 1 ธันวาคม 2023 คนทำงานบริการจะสามารถรับลูกค้าที่บ้านของตนเองได้อย่างถูกกฎหมายหลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2023 เท่านั้น เมื่อมีการเพิกถอนพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 โดยสมบูรณ์ หากคุณต้องการทำงานจากที่บ้านก่อนช่วงเวลาดังกล่าว ยังคงมีข้อกำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารอยู่ มีคนทำงานบริการแค่เพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงหรือผ่านขั้นตอนนี้ได้สำเร็จ

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 1 ธันวาคม 2023 คนทำงานอิสระ/ส่วนตัว:

 • จะต้องทำงานเพียงคนเดียวหรือกับคนทำงานบริการอีกหนึ่งคนเท่านั้น จึงจะชอบด้วยกฎหมาย
 • ไม่สามารถเกี่ยวข้องกับธุรกิจงานบริการอื่น ๆ ได้ตามกฎหมาย
 • ไม่สามารถให้บุคคลที่สามแนะนำลูกค้ามาให้คุณได้ตามกฎหมาย
 • ไม่สามารถแนะนำลูกค้าให้แก่ธุรกิจงานบริการอื่นได้ตามกฎหมาย

ใบแจ้งรายละเอียดคนทำงานบริการประจำปี

หากคุณขึ้นทะเบียนแล้ว และใบแจ้งรายละเอียดคนทำงานบริการประจำปีของคุณมีกำหนดยื่นก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม 2022 คุณจะยังคงต้องยื่นใบแจ้งรายปีตามที่หน่วยงานออกใบอนุญาตธุรกิจกำหนด หากใบแจ้งประจำปีต้องยื่นตั้งแต่หรือหลังจากวันที่ 10 พฤษภาคม 2022 เป็นต้นไป คุณก็ไม่จำเป็นต้องยื่นใบแจ้งประจำปีแล้ว

การทำงานร่วมกับคนทำงานบริการหลายราย

พระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 ยังคงกำหนดให้การร่วมงานกับคนทำงานบริการเกินหนึ่งรายเป็นความผิดทางอาญา จนกว่าจะมีการยกเลิกกฎหมายอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2023 แต่ก่อนถึงเวลานั้น กฎหมายว่าด้วยการออกใบอนุญาตฉบับปัจจุบันจะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ ซึ่งก็หมายความว่าตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2022 เป็นต้นไป การเป็นคนทำงานบริการ ‘ที่ได้รับการยกเว้น’ คือคุณสามารถทำงานร่วมกับคนทำงานบริการอื่นได้เพียงรายเดียวเท่านั้น

หากคุณร่วมงานกับคนทำงานบริการตั้งแต่สองรายขึ้นไป กฎหมายยังคงกำหนดให้คุณต้องขอใบอนุญาตของคนทำงานบริการจากหน่วยงานออกใบอนุญาตธุรกิจ การร่วมงานกับคนทำงานบริการหลายรายโดยไม่มีใบอนุญาตจะมีค่าปรับที่สูงมาก จนกว่าจะมีการยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 ในเดือนธันวาคม 2023

งานในสถานบริการและร้านนวดที่ไม่มีใบอนุญาต

เจ้าของ/ผู้ประกอบการยังคงต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานออกใบอนุญาตธุรกิจตามพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 จนกว่าจะมีการยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 ในเดือนธันวาคม 2023 การดำเนินธุรกิจงานบริการโดยไม่มีใบอนุญาต หมายความว่าอาจต้องเสียค่าปรับ และหน่วยงานกิจการผู้บริโภคแห่งรัฐวิกตอเรียหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดตามดูว่าสถานที่ทำงานปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือไม่ นั่นคือคนทำงานบริการในสถานที่ที่ไม่มีใบอนุญาตอาจจะยังคงเสี่ยงที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้

จะมีการเลิกใช้ระบบใบอนุญาตหลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2023 เท่านั้น เมื่อมีการยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 แล้ว โปรดติดต่อ Vixen หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องข้องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เราก็พร้อมช่วยเหลือคุณ

Vixen สามารถให้ข้อมูล ความช่วยเหลือและส่งต่อเพื่อขอคำแนะนำด้านกฎหมายที่เป็นความลับฟรี

สิทธิและความรับผิดชอบหลังจากวันที่ 10 พฤษภาคม 2022

สุขภาพทางเพศ – คนทำงานบริการ

คนทำงานบริการไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทางเพศภาคบังคับหรือแสดงใบตรวจสุขภาพทางเพศอีกต่อไป คนทำงานบริการที่ปฏิบัติงาน แม้มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) และโรคจากไวรัสที่ติดต่อทางเลือด (BBV) จะไม่มีความผิดทางอาญาอีกต่อไป  ตัวเลือกและความถี่ในการตรวจสุขภาพทางเพศจะเป็นการกำหนดร่วมกันของคนทำงานบริการและผู้ให้บริการด้านสุขภาพของเราตามความจำเป็นของแต่ละคน พระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาวะ ค.ศ. 2008 (จนถึงเดือนธันวาคม 2023) กำหนดให้คนทำงานบริการอิสระ/ส่วนตัวจำเป็นต้องดำเนินการตามสมควรเพื่อใช้อุปกรณ์ป้องกันตามความเหมาะสมขณะทำงานบริการ คนทำงานบริการอิสระ/ส่วนตัวยังคงถูกจำแนกประเภทว่าเป็น “เจ้าของ-ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการยกเว้น” ตามพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 และกำหนดให้เป็นสถานบริการหรือบริษัทตัวแทนจัดให้บริการนอกสถานที่จนถึงเดือนธันวาคม 2023 โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบด้านสุขภาพทางเพศได้ในเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญฉบับนี้ [ลิงก์คำถามที่พบบ่อยของ DH]  

สุขภาพทางเพศ – เจ้าของ/ผู้ประกอบการ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาวะ ค.ศ. 2008 (จนถึงเดือนธันวาคม 2023) กำหนดให้เจ้าของและผู้ประกอบการยังคงต้องจัดหาถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ดำเนินการตามสมควรเพื่อรับรองว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยอย่างเหมาะสมและไม่ขัดขวางหรือกีดกันมิให้คนทำงานบริการใช้ถุงยางอนามัย – รวมถึงการเรียกเก็บค่าถุงยางอนามัยที่จัดหาให้หรือจำกัดจำนวนถุงยางอนามัย ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้บังคับกับเจ้าของธุรกิจทุกราย รวมถึง คนทำงานบริการส่วนตัวหรืออิสระตามร่างพระราชบัญญัติฉบับปัจจุบัน โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบด้านสุขภาพทางเพศได้ในเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญฉบับนี้ [ลิงก์คำถามที่พบบ่อยของ DH

กฎหมายว่าด้วยสิทธิของคนทำงานบริการ การเลือกปฏิบัติและพระราชบัญญัติโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันค.ศ. 2010

ได้มีการคุ้มครองลักษณะของ ‘อาชีพ การค้าหรืองาน’ ขึ้นใหม่ซึ่งได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน ค.ศ. 2010 ซึ่งจะทำให้เราสามารถเริ่มสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิของคนทำงานบริการได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ เราจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อใช้กฎหมาย ในกรณีที่บุคคลหรือองค์กรเลือกปฏิบัติกับคนทำงานบริการ  โปรดติดต่อเรา หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อคนทำงานบริการ และเราก็สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือคุณให้เข้าถึงบริการที่เหมาะสมได้

หลังจากวันที่ 10 พฤษภาคม 2022 การแสดงพฤติกรรมรุนแรงต่อคนทำงานบริการในที่สาธารณะ เช่น บนท้องถนน จะยังคงมีความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 แต่หลังจากนั้น คนทำงานบริการก็จะยังคงได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานให้บริการซึ่งใช้บังคับกับทุก ๆ คน เช่น กฎหมายว่าด้วยความผิดลหุโทษ ค.ศ. 1966 และกฎหมายอาชญากรรม ค.ศ. 1958 ที่ระบุความผิดเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกาย

__________________________________________________________________________________

แหล่งข้อมูล

[การลิงก์ไปยังเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ DJCS DH และ VEOHRC]

[การลิงก์ไปยังเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ Vixen อื่นๆ]


การไฮไลท์/เชื่อมโยงไปยังบริการ/ผู้ติดต่อของ Vixen

เอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ: พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ

พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 จะมีผลบังคับใช้เป็นสองวาระด้วยกัน:

 • วาระที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2022
 • วาระที่ 2 – 1 ธันวาคม 2023

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: ฉันยังต้องแสดงใบรับรองการตรวจสุขภาพและเข้ารับการตรวจทุก 3 เดือนเพื่อทำงานหรือไม่?

คำตอบ: ไม่จำเป็น การตรวจภาคบังคับสิ้นสุดลงในรัฐวิกตอเรีย ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2022 ซึ่งหมายความว่าคนทำงานบริการจะไม่ถูกกฎหมายกำหนดให้ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทางเพศหรือแสดงใบตรวจสุขภาพทุก ๆ 3 เดือนอีกต่อไป

 • มาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 ยกเลิกมาตรา 20A ของพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ.1994 ซึ่งหมายความว่าตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2022 (วาระที่ 1) การตรวจภาคบังคับไม่ได้เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับคนทำงานบริการอีกต่อไป และคนทำงานบริการไม่จำเป็นต้องแสดงใบตรวจสุขภาพทางเพศทุก 3 เดือน
 • สำหรับคนทำงานบริการ ร่างกายของเราก็คือธุรกิจของเรา การตรวจและการดูแลรักษาสุขภาพเป็นประจำ รวมถึงการปฏิบัติเพื่อลดอันตรายและการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงในการติดหรือแพร่ STI หรือ BBV ได้อย่างมาก
 • คนทำงานบริการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศของเราอยู่แล้ว! งานวิจัยพบว่าการตรวจภาคบังคับไม่ได้ผล มีค่าใช้จ่ายสูง และเป็นการตอกย้ำแนวคิดที่ว่าคนทำงานบริการเป็นพาหะนำโรค

คำถาม: การทำงานขณะที่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) หรือไวรัสที่เกิดจากเลือด (BBV) อย่าง HIV ยังคงเป็นถือเป็นอาชญากรรรมใช่หรือไม่?

คำตอบ: ไม่ใช่ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2022 การทำงานขณะที่มี STI หรือ BBV จะไม่ถือเป็นความผิดทางอาญาอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายนี้จะยุติการทำให้การติดเชื้อ HIV คืออาชญากรรมสำหรับคนทำงานบริการในรัฐวิกตอเรีย

 • มาตรา 9 ของพระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 ได้ยกเลิกมาตรา 19 และ 20 ของพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ.1994 นับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม (วาระที่ 1) จะไม่ถือเป็นความผิดอีกต่อไปสำหรับคนทำงานบริการที่ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์หรือไวรัสในเลือด  ซึ่งหมายความว่าคนทำงานบริการที่ใช้ชีวิตและทำงานอยู่กับ HIV จะไม่ตกเป็นอาชญากรอีกต่อไป  
 • การทำให้งานบริการ HIV และ BBV และ STI อื่น ๆ เป็นอาชญากรรม ใช้หลักการเหมารวมแทนที่จะมองตามข้อเท็จจริง  การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดก็ตามที่มี STI หรือ BBV เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และสร้างอุปสรรคในการเข้ารับการตรวจและการรักษา กรุณาดู Red Book  ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลของ STI และ BBV ที่จัดทำโดยและเพื่อคนทำงานบริการโดย Scarlet Alliance เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนทำงานบริการที่ติดเชื้อ HIV หรือ STI หรือ BBV อื่น ๆ

คำถาม: การไม่สวมถุงยางอนามัยในเวลาทำงานถือเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่?

คำตอบ: การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายไม่ได้ครอบคลุมข้อกฎหมายทั้งหมด ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานอย่างไร และกฎหมายจะตีความและบังคับใช้อย่างไร ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม (วาระที่ 1) จะไม่ถือเป็นความผิดทางอาญาอีกต่อไปสำหรับคนทำงานบริการที่มีส่วนในการให้บริการโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย อย่างไรก็ตาม เจ้าของธุรกิจ รวมถึงคนทำงานบริการส่วนตัว ยังคงถูกกฎหมายกำหนดให้ดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2023 (วาระที่ 2)  

 • มาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022ยกเลิกมาตรา 18A ของพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถือเป็นความผิดหากคนทำงานบริการหรือลูกค้าไม่ยอมใช้แนวปฏิบัติการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น กฎหมายฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม (วาระที่ 1) และจะไม่ถือเป็นความผิดทางอาญาอีกต่อไปสำหรับคนทำงานบริการที่ให้บริการโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยหรือเครื่องป้องกันอื่น ๆ
 • ภายใต้การลดทอนความเป็นอาชญากรรม คนทำงานบริการจะสามารถเลือกให้บริการโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงส่วนบุคคล คนทำงานบริการและเจ้าของธุรกิจยังคงต้องปฏิบัติตามหลักของระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน
 • จนกว่าจะถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2023 (วาระที่ 2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาวะ ค.ศ. 2008 จะยังคงมีผลบังคับใช้ ซึ่งหมายความว่า แม้ว่าจะไม่ใช่ความผิดทางอาญาสำหรับคนทำงานบริการ แต่ยังคงเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับเจ้าของสถานบริการและบริษัทตัวแทนจัดให้บริการนอกสถานที่ในการดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าคนทำงานบริการและลูกค้าใช้ถุงยางอนามัยในที่ทำงาน ซึ่งเหมือนกันกับคนทำงานบริการอิสระ/ส่วนตัว
 • ปัจจุบันคนทำงานบริการอิสระและส่วนตัว จัดอยู่ในประเภท “เจ้าของ-ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการยกเว้น” ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 และกำหนดเป็นสถานบริการหรือบริษัทตัวแทน ซึ่งหมายความว่าในฐานะเจ้าของ-ผู้ประกอบการ คนทำงานบริการอิสระและส่วนตัวจะยังคงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาวะ ค.ศ. 2008 จนถึงวาระที่ 2 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2023 นั่นคือคนทำงานบริการส่วนตัวจะต้องดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยในที่ทำงาน ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หน่วยงาน Partner Notification and Support Unit อาจตรวจสอบและให้ความรู้และช่วยให้มีความเข้าใจในข้อกำหนดเหล่านี้ ในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก อาจมีโทษตามคำสั่งศาลหรือโดนปรับ
 • ขณะที่บทบัญญัติเฉพาะของธุรกิจงานบริการในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาวะ ค.ศ. 2008 ยังมีผลบังคับใช้ (จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2023) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตก็ยังคงสามารถเข้าไปในสถานที่ที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นสถานบริการหรือบริษัทตัวแทนจัดให้บริการนอกสถานที่/สถานที่ทำงานส่วนตัว/อิสระ เพื่อติดตามว่ามีการปฏิบัติตามหรือสืบสวนการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
 • ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2023 (วาระที่ 2) ข้อบังคับสำหรับสถานบริการและบริษัทตัวแทนจัดให้บริการนอกสถานที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาวะ ค.ศ. 2008 จะถูกยกเลิก ซึ่งระบุว่าเจ้าของธุรกิจต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้ถุงยางอนามัย หลังจากวันนี้ การตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ถุงยางอนามัยในที่ทำงานจะไม่เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายอีกต่อไปสำหรับเจ้าของสถานบริการ บริษัทตัวแทนจัดให้บริการนอกสถานที่และคนทำงานบริการอิสระ/ส่วนตัวภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาวะ อย่างไรก็ตาม การใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ภาระหน้าที่ในการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานจะยังคงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2004

ข้อมูลด้านสุขภาพทางเพศสำหรับคนทำงานบริการ

คำถาม: ฉันมีความเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) หรือไวรัสในเลือด (BBV) หรือไม่?

คำตอบ: ใครก็ตามที่มีกิจกรรมทางเพศถือว่ามีความเสี่ยง แต่คนทำงานบริการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการที่ปลอดภัยและป้องกันตนเองจาก STI ได้ดีกว่าผู้อื่น และการให้บริการที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เราทำ

 • งานวิจัยแสดงให้เห็นอยู่เสมอว่าคนทำงานบริการมีอัตราของ STI และ BBV เท่ากันหรือต่ำกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ทำงานบริการ เนื่องจากเรามีการป้องกันในที่ทำงาน เช่น การใช้ถุงยางอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และเข้ารับการตรวจสุขภาพและเข้าถึงการรักษาเป็นประจำเมื่อจำเป็น 

คำถาม: STI และ BBV ใดบ้างที่ฉันต้องระวัง?

คำตอบ: การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือ STI ได้แก่ หนองในเทียม หูดที่อวัยวะเพศ และ HPV, เริม (แผลเย็น) หนองใน ซิฟิลิส ไวรัสที่เกิดจากเลือดหรือ BBV ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบเอ บี ซี และ HIV

 • เมื่อไม่นานมานี้อัตราการเกิด หนองในเทียมและหนองในเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องปฏิบัติตามกลยุทธ์ในการป้องกัน เช่น การใช้ถุงยางอนามัยและดำเนินการตรวจสอบลูกค้าให้ตรวจอย่างสม่ำเสมอและเข้ารับการรักษาเมื่อจำเป็น 
 • ความสำเร็จของคนทำงานบริการในการทำให้การแพร่เชื้อ STI และ BBV อยู่ในระดับต่ำ และอัตราการเข้ารับการตรวจและการรักษาสุขภาพทางเพศที่สูงเป็นผลมาจากภาวะผู้นำและการดำเนินการอย่างรวดเร็วของคนทำงานบริการ ด้วยการเรียกร้องในปี 1980 ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV/AIDS ได้จัดระเบียบและผลักดันโครงการป้องกันและรักษา HIV /AIDS อย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการรวม ‘แนวทางการมีส่วนร่วม’ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มเพื่อนร่วมงานและชุมชนที่ได้รับผลกระทบเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ สิ่งนี้ทำให้องค์กรในชุมชนระดับเดียวกันสามารถเป็นผู้นำ ออกแบบ และนำเสนอโปรแกรมความรู้และการป้องกันเมื่อต้องรับมือกับ HIV /AIDS

คำถาม: เพราะเหตุใดการตรวจและการรักษาเป็นประจำจึงมีความสำคัญ?

คำตอบ: เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลดอันตรายของเรา

 • การตรวจบ่อยเพียงใดนั้นควรมีการปรึกษากับแพทย์หรือพยาบาลของคุณเพื่อพิจารณาว่าสิ่งใดเหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคน เพื่อเป็นการแนะนำ คุณสามารถดูเวลาที่ควรตรวจได้ที่นี่
 • ความถี่ในการตรวจควรเป็นไปตามประเภทของงานบริการที่คุณทำ บริการที่คุณให้ รวมทั้งความเสี่ยง และอาการที่อาจเกิดขึ้น
 • สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าไม่จำเป็นต้องทำการตรวจทั้งหมดพร้อมกัน

กรุณาไปที่ลิงก์นี้เพื่อค้นหาบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสำหรับคุณหรือติดต่อ Vixen เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับ [ลิงก์]
 หากคุณติด STI หรือ BBV มีทางเลือกการรักษาให้เลือก

 หากคุณเป็นคนทำงานบริการที่อาศัยและทำงานร่วมกับ BBV หรือติดเชื้อ STI ทาง Red Book จะสรุปข้อมูลเกี่ยวกับ STI และ BBV แต่ละรายการ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องและทางเลือกในการรักษา

คำถาม: ฉันควรใช้อุปกรณ์การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกว่า (SST) ในที่ทำงานใช่หรือไม่?

คำตอบ: มีหลายตัวเลือกให้เลือก ดังนั้นคุณควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ถุงยางอนามัยและแผ่นยางอนามัยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของเราในการปกป้องเราจากการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) หรือไวรัสที่เกิดจากเลือด (BBV)

 • SST ที่ใช้บ่อยที่สุดคือถุงยางอนามัย เนื่องจากช่วยป้องกันการแลกเปลี่ยนของเหลวในร่างกายระหว่างมีเพศสัมพันธ์ ถุงยางอนามัยสามารถหลุดออกหรือฉีกขาดได้ ดังนั้นการใช้ถุงยางอนามัยที่พอดีกับองคชาตจึงเป็นสิ่งสำคัญ และหากเป็นไปได้ ให้ตรวจดูในระหว่างการทำกิจกรรมว่าถุงยางอนามัยยังมีสภาพดีอยู่ เพื่อลดการแตกของถุงยางอนามัย ควรใช้สารหล่อลื่นแบบน้ำและ/หรือสารหล่อลื่นแบบซิลิโคน การใช้สารหล่อลื่นที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบหลักกับถุงยางอนามัยแบบลาเท็กซ์จะทำให้ถุงยางเสียหายและทำให้ถุงยางแตกได้ หากถุงยางอนามัยหลุดออกหรือแตก ให้ปรึกษาคลินิกสุขภาพทางเพศในพื้นที่ของคุณเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาหรือรับการตรวจสุขภาพทางเพศ คุณสามารถเข้าถึงคู่มือนี้เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำหากถุงยางอนามัยแตกได้ ที่นี่.
 • คนทำงานบริการบางคนชอบใช้ถุงยางอนามัยภายใน (ถุงยางอนามัยสำหรับผู้หญิง หรือ Femidom) และถุงยางเหล่านี้ทำงานเหมือนถุงยางอนามัยทั่วไปแต่สวมใส่ภายใน ขอย้ำว่าสิ่งเหล่านี้ต้องการสารหล่อลื่นจำนวนมากที่ด้านในของถุงยางอนามัยภายในเพื่อป้องกันการแตก
 • แผ่นยางอนามัยเป็นแผ่นยางสี่เหลี่ยมที่บางมากและสามารถปรุงแต่งกลิ่นรสได้ ใช้สำหรับป้องกันที่ช่องคลอด ทวาร และช่องปาก และใช้โดยการยืดแผ่นยางเหนือบริเวณอวัยวะเพศและยึดให้เข้าที่

โปรดจำไว้ว่า มีหลายวิธีในการจัดการความเสี่ยง และขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานอย่างไร ซึ่งอาจไม่ได้ใช้ SST ใด ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น หากคุณดำเนินการหรือพบว่าตัวเองให้บริการแบบ “ธรรมชาติ” หรือไม่มีการป้องกัน มีวิธีต่าง ๆ ที่ลดความเสี่ยงได้ โปรดไปที่ลิงก์นี้

คำถาม: ‘การตรวจลูกค้า’ คืออะไรและต้องทำอย่างไรในที่ทำงาน?

คำตอบ: การตรวจลูกค้าอาจดูแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานที่ไหนและอย่างไร แต่โดยสรุปแล้ว คือมีการการตรวจสอบบริเวณอวัยวะเพศของลูกค้า รวมถึงก้นและปาก เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีร่องรอยอาการของ STI ที่มองเห็นได้

 • เมื่ออยู่ในที่ทำงาน ‘การตรวจลูกค้า’ สามารถเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การลดอันตรายของคุณได้ เช่น การตรวจหาผิวหนังที่แตก แผลเป็น แผล หรือการหลั่งที่ “ผิดปกติ”
 • ในสถานบริการบางแห่ง อาจมีการแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการตรวจสุขภาพ หรือคุณอาจเรียนรู้จากคนทำงานคนอื่น ๆ คุณอาจสอนตัวเองขณะทำงานหรือติดต่อ Vixen [ลิงก์] Red Book เป็นแหล่งข้อมูลแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่ครอบคลุมข้อมูลว่าจะต้องดูที่ตำแหน่งใด ภาพตัวอย่างของสิ่งที่ควรมองหา และวิธีรูดเอาของเหลวจากองคชาต
 • มีหลายวิธีที่ได้ผลหากคุณสงสัยว่าลูกค้าติด STI (คุณไม่จำเป็นต้องยกเลิกการทำงาน) ตัวอย่างเช่น การนำเสนอบริการอื่น เช่น ‘การโชว์’ หรือการใช้มือสำเร็จความใคร่ ดู Red Book สำหรับไอเดียเพิ่มเติม

คุณอาจต้องการพิจารณาแผนปฏิบัติการหากคุณคิดว่าลูกค้ามี STI ตัวอย่างเช่น ในสถานบริการทางเพศหรือสถานอาบอบนวด คุณอาจต้องคิดถึงศักยภาพของเพื่อนร่วมงานที่เชื่อถือได้ที่ดำเนินการตรวจสอบครั้งที่สอง และฝ่ายบริหารจะสนับสนุนคุณหรือไม่ หากคุณต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจอง

คำถาม: PrEP และ PEP คืออะไร และฉันมีสิทธิใช้หรือไม่?

คำตอบ: การป้องกันโรคก่อนการสัมผัส (Pre-Exposure Prophylaxis – PrEP) เป็นยาต้านไวรัสที่ผู้ไม่ได้ติดเชื้อ HIV ใช้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV เวลาที่สัมผัสกับเชื้อ ส่วน PEP มีไว้สำหรับผู้ที่ไม่มีเชื้อ HIV ที่อาจมีการสัมผัสเชื้อ HIV การสัมผัสเชื้อ HIV ในสถานบริการไม่ได้เป็นเหตุให้ต้องได้รับยา PEP แพทย์หรือพยาบาลจะทำการประเมินว่าคุณควรได้รับยา PEP หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PrEP และ PEP โปรดดูที่ Scarlet Alliance Red Book

 • การป้องกัน HIV มีมานานแล้วและสามารถป้องกันได้ทั้งด้วยการป้องกันก่อนการสัมผัส (PrEP) และการป้องกันโรคภายหลังการสัมผัสเชื้อ (PEP) อย่างถูกต้อง
 • PrEP ต้องได้รับก่อนมีโอกาสติดเชื้อ HIV และต้องรับประทานตามความจำเป็น (ปัจจุบันแนะนำเฉพาะผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเท่านั้น) หรือรับประทานเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง
 • แนะนำให้ใช้ PrEP เป็นประจำทุกวันเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการป้องกัน HIV สำหรับทุกคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV เช่น ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) คนข้ามเพศ ผู้ที่ชอบเพศตรงข้าม และผู้ที่ใช้เข็มฉีดยาซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV
 • PEP เป็นยารักษาโรค HIV ระยะสั้น ซึ่งหากรับประทานภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากการสัมผัสเชื้อ HIV สามารถลดโอกาสการติดเชื้อ HIV ได้อย่างมาก

__________________________________________________________________________________

แหล่งข้อมูล


[การลิงก์ไปยังเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ DJCS DH และ VEOHRC]

[การลิงก์ไปยังเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ Vixen อื่นๆ]

การไฮไลท์/เชื่อมโยงไปยังบริการ/ผู้ติดต่อของ Vixen

เอกสารสรุปข้อมูลสำคัญสำหรับคนทำงานบริการตามท้องถนน

พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการจะมีผลบังคับใช้เป็นสองวาระด้วยกัน:

 • วาระที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2022
 • วาระที่ 2 – 1 ธันวาคม 2023

ข้อมูลความเป็นมา: พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022

หลังจากที่คนทำงานบริการได้เรียกร้องมานานหลายปี Vixen และ Scarlet Alliance ก็มีความยินดีที่มีการผ่านกฏหมายว่าด้วยการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการทาง ค.ศ. 2022 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2022 กฎหมายใหม่ฉบับนี้ยอมรับว่างานบริการเป็นงานประเภทหนึ่งและร่างกายของเราก็เป็นงานของเรา และมีเป้าหมายที่จะปฏิบัติต่อธุรกิจงานบริการเหมือนกับธุรกิจอื่น ๆ ในรัฐวิกตอเรีย โดยใช้บรรทัดฐานของกฎหมายธุรกิจ ไม่ใช่การออกใบอนุญาตและการทำให้งานบริการเป็นความผิดทางอาญา เรามีสิทธิ์ที่จะรู้สึกปลอดภัยในการทำงานและการที่กฎหมายยอมรับว่างานบริการเป็นงานประเภทหนึ่งก็เป็นก้าวแรกของการมีสุขภาพ ความปลอดภัยและสิทธิ์ในสถานที่ทำงานที่ดี

ปัจจุบัน รัฐวิกตอเรียเป็นเขตอำนาจที่สามในประเทศออสเตรเลีย หลังจากรัฐนิวเซาท์เวลส์และนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ที่ยกเลิกกฎหมายออกใบอนุญาตและทำให้งานบริการเป็นความผิดทางอาญา และนำรูปแบบการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการมาใช้

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติยังไม่มีข้อกำหนดที่ครอบคลุมมากพอ และคนทำงานบริการตามท้องถนนก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ คนทำงานบริการในรัฐวิกตอเรียได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ควรทอดทิ้งคนทำงานบริการ นอกจากนี้ Vixen และ Scarlet Alliance ก็จะยังคงต่อสู้เพื่อการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการอย่างสมบูรณ์เพื่อคนทำงานบริการทั้งหมด

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสำหรับคนทำงานบริการตามท้องถนนหลังจากวันที่ 10 พฤษภาคม 2022

งานบริการตามท้องถนนยังไม่ได้ถูกลดทอนความเป็นอาชญากรรมอย่างสมบูรณ์ พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 ทำให้การชักชวนหรือเดินเตร็ดเตร่เพื่อหาลูกค้าในที่สาธารณะส่วนใหญ่ในรัฐวิกตอเรียไม่เป็นความผิดตามกฎหมายอีกต่อไป แต่ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2022 เป็นต้นไป ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดลหุโทษ ค.ศ. 1966 ซึ่งหมายความว่าคุณยังคงไม่สามารถทำงานอย่างถูกกฎหมายในหรือใกล้กับสถานที่สักการะ โรงเรียน สถานให้บริการแก่เด็ก สถาบันการศึกษาและสถานที่ที่ให้บริการดูแลเด็กในเวลาที่กำหนด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบริการตามท้องถนนได้ใน {ลิงก์ที่มีสรุปข้อมูลของ DJCS}

 • คุณไม่สามารถทำงานอย่างถูกกฎหมายที่หรือใกล้กับสถานที่สักการะระหว่างเวลา 6:00 น. – 19:00 น. และไม่ว่าเวลาใดก็ตามในวันที่กำหนด ไม่ว่าสถานที่สักการะจะเปิดให้สักการะหรือไม่
 • คุณไม่สามารถทำงานอย่างถูกกฎหมายที่หรือใกล้กับโรงเรียน (รัฐบาลหรือเอกชน) ระหว่างเวลา 6:00 น. – 19:00 น. ทุกวัน และไม่ว่าโรงเรียนจะเปิดหรือไม่ก็ตาม
 • คุณไม่สามารถทำงานอย่างถูกกฎหมายที่หรือใกล้กับหน่วยงานให้บริการแก่เด็กระหว่างเวลา 6:00 น. – 19:00 น. ในทุกวัน และไม่ว่าหน่วยงานจะเปิดหรือไม่ก็ตาม
 • คุณไม่สามารถทำงานอย่างถูกกฎหมายที่หรือใกล้กับสถาบันการศึกษาและดูแลเด็กระหว่างเวลา 6:00 น. – 19:00 น. ในทุกวัน และไม่ว่าหน่วยงานนั้นจะเปิดหรือไม่ก็ตาม [แปะลิงก์ที่มีคำนิยามด้านล่างตรงนี้]

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดลหุโทษ เช่น การตั้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมทางเพศ และ/หรือการเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายในที่สาธารณะ จะยังคงบังคับใช้อยู่

วันที่กำหนดมีวันใดบ้าง

Decrim Fact Sheet Street-Based Sex Workers Thai

วนั ทกี ําหนด เชน่ วนั ครสิ ตม์ าส จะใชก้ บั สถานทสี กั การะทเี ฉลมิ ฉลองวนั หยดุ นัน เทา่ นัน วนั ทกี ําหนดคอื:

วนั ถอื ศลี ของชาวยวิ Yom Kippur
วนั ฮานุกกะห์ Hanukkah Ramadan Eid
วนั ครสิ ตม์ าสอฟี Christmas Eve วนั ครสิ ตม์ าส Christmas Day
วนั ศกุ รป์ ระเสรฐิ Good Friday
วนั เสารศ์ กั ดสิ ทิ ธิ Easter Saturday วนั อสี เตอร์ Easter Sunday
วนั  Orthodox Good Friday
วนั  Orthodox Easter Saturday
วนั  Orthodox Easter Sunday

การทำงานที่หรือใกล้กับสถานที่ต้องห้ามมีค่าปรับอย่างไร

เจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐวิตอเรียสามารถปรับคุณได้ทันที ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ค่าปรับจะมี 2 หน่วยโทษ ซึ่งอยู่ที่ $363.48 หากคุณถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดอาญา ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกัน ค่าปรับจะขึ้นอยู่กับว่าคุณกระทำความผิดซ้ำในเรื่องเดิมหรือไม่

 • สำหรับความผิดครั้งแรก โทษปรับจะอยู่ที่ 10 หน่วยโทษ ซึ่งอยู่ที่ $1,817.40 หรือต้องโทษจำคุก 1 เดือน
 • สำหรับความผิดครั้งที่สอง โทษปรับจะอยู่ที่ 30 หน่วยโทษ ซึ่งอยู่ที่ $5,452.20 หรือต้องโทษจำคุก 3 เดือน
 • สำหรับความผิดครั้งต่อ ๆ มา ค่าปรับจะมี 60 หน่วยโทษ ซึ่งอยู่ที่ $10,904.40 หรือต้องโทษจำคุก 6 เดือน

ถึงแม้ว่าข้อกำหนดที่ห้ามมิให้ทำงานใกล้กับสถานที่ต้องห้ามในพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 จะถูกยกเลิกไปแล้ว แต่พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 ก็ได้นำข้อจำกัดที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับการทำงานที่หรือใกล้กับสถานที่ต้องห้ามในกฎหมายว่าด้วยความผิดลหุโทษ ค.ศ. 1966 มาใช้ใหม่ ดังนั้น จึงไม่ชัดเจนว่าข้อกล่าวหาก่อนหน้าตามพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 จะถือว่าได้เคยกระทำความผิดเดิมมาแล้วหรือไม่ หากถูกตั้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายใหม่ นอกจากนี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่าอะไรที่เป็นตัวกำหนดค่าปรับ เมื่อเทียบกับข้อกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดอาญา

เราจะแจ้งให้คนทำงานบริการตามท้องถนนทราบ เมื่อเรามีข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว หากคุณถูกปรับ ตั้งข้อหาหรือต้องข้องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โปรดแจ้งให้ Vixen ทราบและเราจะช่วยเหลือคุณอย่างสุดความสามารถ นอกจากนี้ Vixen ยังสามารถแนะนำให้คุณขอรับคำแนะนำด้านกฎหมายที่เป็นความลับได้ฟรีด้วย

สถานที่ของหน่วยงานให้ความรู้และดูแลเด็กตามที่กำหนด

สถานที่ของหน่วยงานให้บริการ ให้ความรู้และดูแลเด็กได้แก่:

 • โรงเรียนเตรียมอนุบาลและโรงเรียนอนุบาล
 • บริการรับเลี้ยงเด็กในช่วงกลางวัน
 • บริการดูแลเด็กนอกเวลาทำการของโรงเรียน
 • โครงการดูแลเด็กในช่วงปิดภาคเรียน
 • บริการดูแลเด็กเป็นครั้งคราว (เช่น บ้านในย่านหรือศูนย์ในชุมชน)
 • สถานบริการเฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่ง (เช่น สถานรับเลี้ยงเด็กในยิมหรือศูนย์นันทนาการ)
 • สถานบริการช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (เช่น เด็กที่มีความทุพพลภาพ)

บริการบางประเภทได้แยกออกจากการถือความผิดทางอาญาของการทำงานบริการตามท้องถนน ซึ่งก็รวมถึงบริการดูแลเด็กแบบครอบครัวจากที่พักอาศัยหรือการดูแลแบบส่วนตัว (เช่นการดูแลเด็กในบ้านส่วนตัว)

สิทธิของคุณ

หลังจากวันที่ 10 พฤษภาคม 2022 การแสดงพฤติกรรมรุนแรงกับคนทำงานบริการในที่สาธารณะ จะยังคงมีความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 แต่หลังจากนั้น คนทำงานบริการก็จะยังคงได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานบริการ ที่ใช้บังคับกับทุกคน เช่น กฎหมายว่าด้วยความผิดลหุโทษ ค.ศ. 1966 และกฎหมายอาชญากรรม ค.ศ. 1958 ที่ระบุความผิดเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกาย


ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคมเป็นต้นไป พระราชบัญญัติโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน ค.ศ. 2010 จะรวมคุณสมบัติใหม่ของ ‘อาชีพ การค้าหรืองาน’ ที่ได้รับการคุ้มครองเอาไว้ ซึ่งก็หมายความว่าบุคคลหรือองค์กรจะไม่สามารถเลือกปฏิบัติบุคคลอื่น เนื่องจากงานที่พวกเขาทำ รวมถึงงานบริการด้วย

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคมเป็นต้นไป ผู้ให้บริการที่พักอาศัย รวมถึงโรงแรมและห้องพักริมทาง ไม่สามารถเลือกปฏิบัติคนทำงานบริการ โดยการขอให้พวกเขาออกไปหรือโทรเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากมีการทำงานบริการอย่างถูกกฎหมาย การทำงานจากที่บ้านเพียงคนเดียวหรือร่วมกับคนทำงานบริการรายอื่นจะยังคงมีความผิดทางอาญาอยู่ ก่อนเดือนธันวาคม 2023

หากคุณถูกเลือกปฏิบัติหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม โปรดติดต่อ Vixen เพื่อขอข้อมูลและความช่วยเหลือ นอกจากนี้ Vixen ยังสามารถแนะนำให้คุณขอรับคำแนะนำด้านกฎหมายที่เป็นความลับได้ฟรีด้วย

_________________________________________________________________________________

แหล่งข้อมูล


การลิงก์ไปยังเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ DJCS

การลิงก์ไปยังเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ Vixen อื่นๆ 

สถานที่รับการช่วยเหลือ (Vixen) – การเน้น/การลิงก์ไปยังบริการ/รายชื่อติดต่อของ Vixen (โครงการตามท้องถนน)

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ STI และ BBV ที่จัดทำขึ้นโดยและเพื่อคนทำงานบริการ (RedBook)

ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐวิคตอเรียในการให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายและสิทธิของคุณ